Analiza strukturalna sektora

Teoria konkurencyjności Portera - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1694

Teoria konkurencyjności Portera Analiza strukturalna sektora (nazywana również analizą pięciu sił...

Zarządzanie strategiczne 1

 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5537

, która koncentruje się na analizie otoczenia konkurencyjnego analiza strukturalna sektora (przemysłu)n jako całości...

Zarządzanie strategiczne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

, która koncentruje się na analizie otoczenia konkurencyjnego analiza strukturalna sektora (przemysłu)n jako całości...

Proces segmentacji rynku

 • Politechnika Lubelska
 • dr Teresa Królikowska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1771

strukturalną sektorów - analizę strukturalną wewnątrz sektorów - analizę strukturalną wewnątrz grup...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

jest potrzebne dla przeprowadzenia analizy strukturalnej sektora, co pozwala na określenie gł. cech sektora. Siły...

ZARZADZANIE- opracowania SUM UEK(pdf)

 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 833
Wyświetleń: 7490

Teoretyczne i metodologiczne podstawy zarządzania. Wprowadzenie do nauki zarządzania, geneza naukowego zarządzania. Szkoły i klasycy naukowego zarządzania, organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. Cechy organizacji biurokratycznej. Misja, wizja i cele organizacji. Ewolucja teorii organizacji. ...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3738

, która koncentruje się na analizie otoczenia konkurencyjnego analiza strukturalna sektora (przemysłu)n jako całości...