Analiza przestrzenna - strona 6

note /search

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2058

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomierni...

Analiza finansowa i istota analizy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

. Analizę przestrzennej struktury przychodów ze sprzedaży. Analizę opłacalności sprzedaży. Ad.1: Na wielkość...

Polityka-wykłady

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

-analiza przestrzenna Struktura przestrzenna gospodarki narodowej, podejście analityczne na wybranych...

Gospodarowanie kapitałem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zró nicowania poziomu ycia w Polsce w uj ciu dynamicznym...

Analiza finansowa - istota

  • Analiza finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2527

. Analizę przestrzennej struktury przychodów ze sprzedaży. Analizę opłacalności sprzedaży. Ad.1: Na wielkość...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 2

  • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2086

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 1. Co jest celem, przedmiotem i zadaniem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa? Analiza ekonomiczna to zespół czynności badawczych, które polegają na dzieleniu przedsiębiorstwa na części a następnie rozpatrywaniu każdej z nich oddzielnie a także we wzajemnym p...