Analiza przestrzenna - strona 6

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3374

do prowadzenia analizy przestrzennej, czasowej i kosztowej w systemie złożonym. Opiera się na teorii grafów...

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2037

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO (2008r.) GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA Fizyczno - geograficzne przesłanki rozmieszczenia ludności na świecie. Wzrost liczby ludności na świecie oraz migracje wpływają na rozmieszczenie ludności na świecie. Jak wiem ludność rozmieszczona jest nierównomierni...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

. Analizę przestrzennej struktury przychodów ze sprzedaży. Analizę opłacalności sprzedaży. Ad.1: Na wielkość...

Polityka-wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Daniel Ilnicki
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

-analiza przestrzenna Struktura przestrzenna gospodarki narodowej, podejście analityczne na wybranych...

Gospodarowanie kapitałem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1820

.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zró nicowania poziomu ycia w Polsce w uj ciu dynamicznym...

Analiza finansowa - istota

 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

. Analizę przestrzennej struktury przychodów ze sprzedaży. Analizę opłacalności sprzedaży. Ad.1: Na wielkość...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 2

 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2086

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 1. Co jest celem, przedmiotem i zadaniem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa? Analiza ekonomiczna to zespół czynności badawczych, które polegają na dzieleniu przedsiębiorstwa na części a następnie rozpatrywaniu każdej z nich oddzielnie a także we wzajemnym p...