Amyloza - strona 6

Biochemia - wykład 8

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1393

złożone, a zwłaszcza skrobia. Skrobia składa się w 20% - z amylozy o łańcuchu liniowym, 80% - to struktura...

Biotechnologia - wykłady

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Monika Pytka
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4326

Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura ada...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4319

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Wykład o polimerach

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

. Gªównymi polimerowymi skªadnikami skrobi s¡: amylopektyna i amyloza . Masa cz¡steczkowa skrobi...