Ameryka Łacińska - strona 10

Definicja prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

( w Ameryce Łacińskiej ): prawo to zachowanie ludzkie w intersubiektywnej interferencji ( wzajemne zachowanie...

Ameryka Północna-Holarktyda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ameryka Północna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

1867r - początki autonomii Kanady. VI. Angloameryka i Ameryka Łacińska LUDNOŚĆ AMERYKI PÓŁNOCNEJ...

Prognozy demograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

- wyrównywanie roczników 2050r.- stacjonarna- spadek rozrodczości Ameryka Łacińska + Karaiby 1950r.- progresywna...

Globalizacja i regionalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

korporacjom międzynarodowym - widoczne to jest zwłaszcza Ameryce Łac. W zasadzie nie na jednej teorii...

Wykład - Zwyczaj międzynarodowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

np normy regionalne w Ameryce Łacińskiej Od zwyczaju należy odróżnić tzw. Grzeczność międzynarodową...

Aglomeracje miejskie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Kazimiera Łojewski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

%, i Ameryce Łacińskiej o 61 punktów %. Przyczyny to: Wzrost gospodarczy, Migracje, eksplozja demograficzna...