Aluzja - strona 6

Zasady skutecznej ekspresji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Lidia Świeboda-Toborek
  • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

i jakie mam potrzeby, wydaje się bezpieczniejsze niż ich wyrażanie. Jednakże posługując się aluzjami, wprowadzamy...

Presupozycja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

są aluzje. Najkrócej: implikatury to sądy wyrażone nie wprost, interpretowane jako prawdopodobne intencje...

Eucharystia - Ostatnia Wieczerza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Hieronim Kaproń
  • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

krzyża ( słowa ustanowienia) - W tych słowach jest aluzja do męki ( osobno ciało, osobo krew...

Plaut

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

aluzje do realiów rzymskich - głównym wątkiem komedii P. jest wątek miłosny- w przeciwieństwie do komedii...