Alimenty - strona 12

Wykład 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

spełnić) np. alimenty, renty, emerytury itp. - upływ terminu zawitego, z którym ustawa łączy wygaśnięcie...

POLITYKA SPOŁECZNA- opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

1. BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucz...

Rach starsze

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1904

fizycznych 1200 - alimenty 400 zł - kasa zapomogowo-ppżyczkowa 200 zł, - do wypłaty …………………… 22. Rozliczono...

WŁADZA RODZICIELSKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

lub otrzymało w drodze darowizny, kwoty uzyskane z tytułu alimentów ( ale nie samo prawo alimentacji ! ), sumy...

Kodyfikacja prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2016

dociekania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, zakaz dochodzenia alimentów, regulował najem usług i umowę...

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

rozwodowych, o alimenty, o pobicie, o rozwiązanie stosunku pracy). Jeśli I-instancją jest Sąd Rejonowy, to II...