Algorytmy sterowania - strona 4

Układ regulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Syposz
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

sterowania (zmiana programu) znacznie obniżyły koszty budowy i modernizacji układów regulacji i sterowania...

Rozwój robotów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Maria Chrapek
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

pozwala w oparciu o bardzo prosty algorytm sterowania wyznaczyć taki kierunek poziomego przesunięcia...

Automatyka - Sterowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2191

, które których przypadku zmian własności obiektu lub oddziaływań zewnętrznych wywołują zmiany algorytmu sterowania...

Systemy Komutacji-opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy Komutacji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1295

O(N2) punktów komutacyjnych. Pola wielpołączeniowe – warunki nieblokowalności Algorytmy sterowania...

Lokalne sieci komputerowe-teoria

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Danuta Burduk
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

zróŜnicowane. PowyŜsze algorytmy sterowania przepływem mają minus, poniewaŜ z góry wymagają konfiguracji...

Automaty

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Automatyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3654

zwrotnego lub pętle kompen- sacyjną oraz zastosowania trójczłonowego algorytmu sterowania PID, dobrze znane...

Robot mobilny Robutera - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Muszy_ski
 • Podstawy automatyki i robotyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

takiego algorytmu sterującego, aby na bieżąco układał trajektorię robota. Program wtedy musiał...