Systemy Komutacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy Komutacji-opracowanie  - strona 1 Systemy Komutacji-opracowanie  - strona 2 Systemy Komutacji-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Istnieją cztery podstawowo metody komutacji – dotyczy dynamicznego zestawienia połączeń
fizycznych lub logicznych w węzłach sieci:
komutacja łączy (kanałów),
komutacji wiadomości,
komutacja pakietów,
komutacja ATM.
Komutacja łączy polega na tworzeniu, na żądanie, między dwiema lub więcej stacjami końcowymi
drogi połączeniowej będącej do ich wyłącznego użytku aż do chwili rozłączenia. Rozróżnia się pojęcia
komutacji kanałów, w której mamy do czynienia z jednokierunkową transmisją informacji i komutacji
łączy, która dotyczy połączeń dupleksowych ( jednoczesnych w dwu kierunkach). W przypadku
komutacji łączy połączenie między stacjami końcowymi jest tworzone poprzez zajmowanie kolejnych
odcinków drogi połączeniowej między węzłami sieci telekomunikacyjnej znajdującymi się między tymi
stacjami. Zajmowanie drogi odbywa się zgodnie z informacjami sygnalizacyjnymi. Po zestawieniu
całej drogi wysyłana jest informacja o utworzeniu łącza i dopiero odbiór tej informacji przez stację
inicjującą stanowi początek połączenia. Zaletą omawianej metody są małe i stałe opóźnienia
informacji przesyłanych między stacjami końcowymi już po utworzeniu połączenia, jak również ich
nadchodzenie do stacji docelowej w kolejności w jakiej zostały wysłane. Podstawową wadą w
przypadku krótkich informacji jest słabe wykorzystanie zasobów systemu telekomunikacyjnego ze
względu na okresy "ciszy". Inną wadą są długie czasy nawiązywania połączenia. Pierwsza wada może
być ograniczona w transmisji mowy poprzez zastosowanie systemów TASI, w których okresy ciszy
służą do przesyłania mowy z innym połączeń. Druga wada jest redukowana w systemach szybkiej
komutacji łączy, stosowanej głównie w transmisji danych. Komutacje łączy stosuje się m.in. w sieci
telefonicznej.
Komutacja wiadomości w której informacje są przesyłane między stacjami końcowymi w postaci
wiadomości zawierających adres docelowej stacji przy czym wiadomości te mogą być
przechowywane przez pewien czas jeśli to niezbędne w węzłach sieci, zanim zostaną dalej przesłane.
W tej metodzie kanały komutacji są zajmowane tylko na czas rzeczywistego przesyłania wiadomości
między sąsiednimi węzłami. Polepsza to w porównaniu do komutacji łączy efektywność
wykorzystania sieci telekomunikacyjnej kosztem wprowadzenia większych i nierównomiernych
opóźnień. Stosowana w sieci telegramowej,
Komutacja pakietów i wiadomości są podobne do siebie. Różnica polega na tym iż informacja jest
wymieniana miedzy stacjami końcowymi w postaci grup elementów binarnych o ograniczonej
długości zwanych pakietami. Długie wiadomości przed wysłaniem są dzielone na pakiety. Pakiety
mają nagłówek zawierający adres i informacje sterujące oraz cześć wiadomości, mogą posiadać także
informacje zabezpieczające. Podobnie jak w komutacji wiadomości kanał transmisyjny jest
zajmowany jedynie w trakcie przesyłania pakietu. Podział wiadomości na pakiety pozwala na
zmniejszenie pamięci w węzłach, niezbędnej do buforowania a także zapewnia większą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz