Komutacja pakietów

note /search

Sieć X.25 - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Telematyka transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

opartą na komutacji pakietów. W sieciach z komutacją pakietów (packted-switching networks) pakiety...

Techniki komutacji

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

kanałów; b)          wielostrumieniowa komutacja kanałów; c)           komutacja pakietów; d...

Systemy komórkowe test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Systemy komórkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1610

od jej obciąŜenia 14. Transmisja danych w trybie z komutacją pakietów moŜliwa jest w systemie HSCSD 15...

Pytania z egzaminu - Szerokość pasma

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1589

). Na czym polega komutacja pakietów? (1. rząd) Na czym polega komutacja łączy? (2. rząd) Rola abonenckiego...

MODEL OSI

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

przez sieć komunikacyjną po odpowiednio dobranych trasach (np. w drodze komutacji łączy lub komutacji...

Wprowadzenie do sieci LAN

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

. Rodzaje komutacji Komutacja kanałów (telefony). Komutacja wiadomości. Komutacja pakietów (TCP/IP, X.25...