Akcja na okaziciela - strona 4

Akcje, papiery wartościowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4046

i na okaziciela. Akcje imienne tym różnią się od akcji na okaziciela, że w treści zawierają także nazwisko...

Rynek finansowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5614

akcji możemy wyróżnić akcje : imienne na okaziciela Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych...

Prawo handlowe - spółka akcyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy są one imienne, czy na okaziciela, liczbę akcji...

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

na akcje na okaziciela przed wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego. Podział akcje ze względu na związane...

Rodzaje spółek- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

imiennych). Akcje na okaziciela mają nieograniczoną zbywalność, imienne ograniczoną. Akcje można objąć...

Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

występujące na rynkach można klasyfikować ze względu na różne kryteria. Wyróżnia się akcje imienne oraz akcje...

Akcje - Rynek kapitałowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

lub na CeTO są akcjami na okaziciela. Z uwagi jednak na zdematerializowany system obrotu zamiast "wręczenia...

Prawo gospodarcze - test

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • mgr Robert Ruskowiak
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4494

częściowej wpłaty na akcje na okaziciela należy wydawać: świadectwa depozytowe akcje użytkowe imienne...