Akceptor - strona 8

Koenzymy flawinowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2408

KOENZYMY FLAWINOWE Przenoszenie atomów wodoru z donora na akceptor. Wodory przyłączają się do N-1...

Ph roztworu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1666

 to każdy związek chemiczny, który może być akceptorem, czyli inaczej przyjmującym jon wodorowy. W reakcji kwasu...

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1134

znajduje się także cząsteczka odbierająca wybite elektrony (pierwotny akceptor elektronów), która umożliwia...

Mikrobiologia - wykład 10

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2079

tlenowce - w warunkach beztlenowych wykorzystują alternatywne akceptory, np. azotany lub żelazo (III...

Fotosynteza u procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1771

- potencjał redox tego akceptora jest wyższy od potencjału redox utlenionego NAD+ - brak możliwości otrzymania...

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1764

fazy: Karboksylacja: wiązanie CO2 przez organiczny akceptor (rybulozo-1,5-difosforan=RuDP) katalizowane...

Chemia analityczna-zadania od 7

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

, natomiast drugi atom zwany akceptorem uzupełnia tą parą swoją powłokę elektronową do konfiguracji najbliższego...

Ph roztworu - wskaźniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

 to każdy związek chemiczny, który może być akceptorem, czyli inaczej przyjmującym jon wodorowy. W reakcji kwasu...

Fotosynteza w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

znajduje się także cząsteczka odbierająca wybite elektrony (pierwotny akceptor elektronów), która umożliwia...

Kwas glutaminowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

kwasów tłuszczowych w żywności. Pełnią one role akceptora malali ciężkich i promotora rozkąłdu nadtlenków...