Akceptor - strona 12

Promieniowanie gamma - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

elektronom część swojej energii, oraz zmieniają tor ruchu. Z faktu, że elektrony są akceptorami części...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

elektrony ze wzbudzonego chlorofilu są pasażowane przez serię akceptorów, które zamieniają energię...

Enzymologia - notatki z wykładu 1

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

niekonwalencyjne mają wpływ na sturktóre enzymu i … wodorowe: Nsigma—Hsigma+***Osigma- donorami i akceptorami...

Fotosynteza - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1834

w stan podstawowy przekazanie elektronu na kolejną cząstkę akceptora - zarezerwowane dla chlorofilu...

RNA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

zaangażowane są jako akceptory 1N i 3N adeniny, proton grupy aminowej guaniny i grupa ketonowa cytozyny...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

organicznego Grupy - karbonylowa C=O, nitrowa NO2, azowa N=N są chromoforami, czyli akceptorami elektronów π...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1645

jest przykładem reakcji: Aminacji 83. w fotosyntezie „C 4” pierwotnym akceptorem CO2 jest: Fosfoenolopirogronian...