Fotosynteza - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fotosynteza - wykład 4 - strona 1 Fotosynteza - wykład 4 - strona 2 Fotosynteza - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


slajd 2/17 FOTOSYNTEZA - synteza związków organicznych z prostych związków nieorganicznych z wykorzystaniem energii słonecznej.
6CO 2 + 6 H 2 O światło, roślina C 6 H 12 O 6 + 6O 2 slajd 3/17 Fotosynteza wymaga koordynacji dwóch faz: jasnej i ciemnej.
Istotą fazy jasnej jest transformacja energetyczna (fotofosforylacja) - energia kwantów świetlnych jest zamieniana na energię wiązań chemicznych; powstaje siła asymilacyjna: ATP i NADPH.
Faza ciemna to cykl Calvina, służy włączeniu CO 2 w związki organiczne.
In vitro mogą one przebiegać oddzielnie, in vivo - obie naraz.
Faza jasna - tylko w ciągu dnia, faza ciemna - w dzień i w nocy (w dzień natężenie większe).
slajd 4/17 Struktura chloroplastów: podwójna błona
złożony układ błon wewnętrznych - tworzą tylakoidy (pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną):
tylakoidy granalne, tworzące grana (stosy)
tylakoidy intergranalne (stromy) - łączące grana
stroma chloroplastu
lumen (światło tylakoidu) - to, co jest ograniczone błona tylakoidową
slajd 5/17 Cechy błon chloroplastowych (błony wewnętrznej i tylakoidowych):
lipidowy zrąb błon chloroplastowych stanowią głównie GALAKTOLIPIDY (75%) zawierające duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego i linolenowego) - /dzięki temu duża półpłynność/
błony chloroplastowe zawierają głównie estry diacyloglicerolowe. Niewiele jest w nich fosfolipidów (poniżej 15%) /fosfolipidy głównie w tonoplaście i plazmolemie/
wszystkie lipidy stanowią 35-40% zawartości błon chloroplastowych
dominującym składnikiem błon są białka pełniące różnorakie funkcje
oprócz lipidów i białek błony chloroplastowe (dokładnie tylakoidowe) zawierają barwniki fotosyntetyczne umożliwiające absorpcję i transformację energii świetlnej.
slajd 6/17 Występowanie barwników w różnych organizmach fotosyntetyzujących:
najszerszą grupę stanowią barwniki chlorofilowe
chlorofil a - we wszystkich organizmach fotosyntetyzujących (specyficzne cząsteczki tego chlorofilu występują w centrach reakcji fotochemicznej, zapoczątkowują transport elektronów)
chlorofil b - zielenice i rośliny wyższe
chlorofil c - okrzemki, wiciowce, brunatnice
chlorofil d - krasnorosty karotenoidy (karoteny i ksantofile) - u wszystkich (u różnych organizmów różne)
fikobiliny - tylko krasnorosty i cyjanobakterie
ORGANIZMY CH LOROFIL KAROTENOIDY FIKOBILINY

(…)

… przez chlorofil:
420-460nm - światło niebieskie
650-700nm - światło czerwono-pomarańczowe
slajd 10/17
Biosynteza chlorofilu:
kwas glutaminowy łączy się z tRNA dzięki syntetazie glutamylo-tRNA, zużywana jest cząsteczka ATP, powstaje glutamylo-tRNA
dzięki reduktazie glutamylo-tRNA i zużyciu cząsteczki NADPH przechodzi on w glutamylo-1-semialdehyd
ten, dzięki aminotransferazie przechodzi w kwas δ-aminolewulinowy (δ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz