Żegluga śródlądowa - strona 9

Ewidencja ludności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

z zamiarem stałego przebywania. Miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej...

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

związanych z wykonywaniem pracy - miejscem pobytu stałego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Żeglugi Morskiej, Inspektorzy Żeglugi Śródlądowej, Straż Graniczna, Agencja Rynku Rolnego OCHRONA LUDNOŚCI...

Pozwolenie wodnoprawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

): Uprawianie żeglugi śródlądowej (w tym holowanie i spław drewna) Wydobywanie materiałów z dnia i roślin w celu...

Transport kolejowy - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

, żeglugi śródlądowej oraz morskiej bliskiego zasięgu. Upusty i refakcje zależą od: Tonażu przewożonego...