Wykład - Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu - strona 1 Wykład - Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu - strona 2 Wykład - Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu.
Sprawy organizacyjne:
Egzamin - na I terminie nie zdało 50%
Egzamin pisemny - pytania i zadania
Nie będzie sprawdzał obecności na wykładzie
Slajdy dostaniemy za pomocą moodle
Dyżury 8.15-9.45
Na moodle będą informacje czy będzie czy nie będzie wykładu
Będzie dużo teorii (ale dobrej)
Literatura:
Podstawowa:
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008
Ekonomika transportu, praca zb. Pod red. A. Piskozuba, WKiŁ, Warszawa 1979 (Ładnie poukładana)
R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, AE, Katowice 2004 (powstała na podstawie slajdu)
Zalecana:
A. Koźlak, Ekonomika transportu, teoria i praktyka, UG, Gdańsk 2008 (to będzie na ćwiczeniach)
K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe, UG, Gdańsk 1999 (teoretyk i praktyk)
S. Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie t. I, t II, Politechnika Śląska, Gliwice 2010 (transport)
Zasady egzaminu:
Zaliczenie
Egzamin pisemny
Około 20 minut
Pytania wymagające krótkiej odpowiedzi
Zadania odnośnie popytu
Na egzaminie są zazwyczaj 4 pytania - 8 pkt (na zaliczenie 4 pkt)
Punkty za oceny z ćwiczeń:
4 - 0,5 pkt
4,5 - 1 pkt
5 - 1,5 pkt
Hasło do moodle:
et2012
Za tydzień wykład zostanie odwołany, ponieważ o godzinie 12 nastąpi uroczyste otwarcie centrum nowoczesnych technologii.
Ponad 60% kosztów logistyki generuje transport
Prof. Tomanek pracował kiedyś, w KZK GOP
Podstawowe pojęcia ekonomiki transportu:
1.1. Pojęcie transportu w trzech ujęciach:
czynnościowe (czynność polegająca na przemieszczaniu)
podmiotowe (działalność wydzielona z innych czynności)
rzeczowe (wyposażenie materialne służące przemieszczaniu)
1.2. Przemieszczanie, transport i komunikacja:
relacja pojęć transport i komunikacja alternatywnie
podporządkowanie hierarchiczne
częściowo pokrywają się
przemieszczenie
termin zbiorczy, zastępuje także pojęcie przewozu tam, gdzie nie ma pojazdów i tym samym nie można mówić o przewozie
Benchmarking - wzorcowanie (szukanie wzorca odniesienia)
Przemieszczanie:
Transport obejmuje wszystkie czynności przemieszczania osób, ładunków i wiadomości (przemieszczaniem wiadomości zajmuje się łączność), a komunikacja to specjalna forma

(…)

… (transport zbiorowy i indywidualny)
organizacja procesu transportowego (transport bezpośredni, gdzie wykorzystuje się tylko jeden środek transportowy i transport pośredni)
Zarobkowy i nie zarobkowy - związany ze sferą ekonomiczną
Transport publiczny - 2 ujęcia:
publicznie dostępny
należący do władz publicznych ale tak nie powinno być ponieważ może być prowadzony zarówno przez prywatnych i publicznych przewoźników
Przykład:
Pierwsza Ustawa o Partnerstwie publiczno prywatnym - żaden projekt nie powstał na podstawie tej ustawy i uchwalono nową ustawę
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - wprowadza obowiązek pisania przez gminy planów transportu drogowego, często na siłę i bez sensu
Proces transportowy może być:
Bezpośredni
Pośredni - łamany (zmieniamy środek transportu, w ramach:
jednej gałęzi…
… lub
możemy dokonać zmiany gałęzi
1.7. Transport kombinowany/multimodalny:
Grupa Robocza EKMT (CEMT) ds. transportu kombinowanego określiła następująco relacje pojęć:
multimodalny: z wykorzystaniem co najmniej dwóch gałęzi transportu
intermodalny: przewóz multimodalny przy użyciu tej samej jednostki ładunkowej lub pojazdu
kombinowany: intermodalny, gdzie główna część przewozu wykonywana jest przez kolej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz