Żebranie

Żebra usztywniające

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 931
Wyświetleń: 5264

i nie wynosi więcej niż połowa odległości od żebra sąsiedniego (rys. 6.8). Siłę podłużną w żebrze poprzecznym...

Żebra pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3647

są następujące kryteria stanu granicznego nośności: maksymalne naprężenie w żebrze nie przekracza wartości fy/yM1...

żebra poprzeczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Rządkowski
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4333

w żebrze pośrednim: Przyjęto ponadto, że siła podłużna w żebrze zostanie ostatecznie powiększona o wartość...

Żebra podporowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 7637

był zdolny do przeniesienia maksymal­nego ścinania przy podatnym żebrze podporowym. Podatne żebra w podporach...

Wykroczenia część szczególna

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo wykroczeń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1974

się ten, kto a nie będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym b żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy...

Doktryny- zagadnienie prerenesans

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

, którzy uciskali je i poniżali. Niepracujący arystokraci cieszyli się tu równie miernym szacunkiem jak żebrzący...

Opisane stropy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

żelbetowymi. Żebra nośne zbrojone są prętami stalowymi. Strzemiona w żebrze wykonuje się z prętów stalowych...