Żebra podporowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 8288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żebra podporowe - strona 1 Żebra podporowe - strona 2

Fragment notatki:

Żebra podporowe
Sztywne żebra w podporach skrajnych
Sztywne żebro skrajne (rys. 6.Ib) przenosi docisk reakcji podporowej oraz obciążenia podłużne od naprężeń membranowych działających w płaszczyźnie środnika. Sztywne żebro podporowe należy stosować przy dużych smukłościach środników i dużych obciążeniach podpór belek.
Sztywne żebro skrajne składa się z dwóch dwustronnych żeber poprzecznych, które są pasami krótkiej belki o długości hw (rys. 6.9). Odcinek środnika blachownicy między tymi żebrami jest środnikiem dwuteowej krótkiej belki. Funkcję sztywnego żebra skrajnego może pełnić dwuteownik walcowany przyspawany do środnika belki, jak pokazano na rys. 6.9.
Każde dwustronne żebro sztywne z płaskowników powinno mieć pole przekroju nie mniejsze
niż 4hwt2/e, gdzie e - osiowy rozstaw żeber - pasów, przy czym e 0,1 hw (rys. 6.9). Gdy żebro skrajne projektuje się z kształtownika walcowanego, wówczas wskaźnik wytrzymałości jego przek­roju przy zginaniu w płaszczyźnie środnika nie powinien być mniejszy niż 4hw t2.
Alternatywnie na końcu dźwigara można zastosować dwustronne żebro pojedyncze oraz sąsiednie żebro pionowe, tak aby subpanel przypodporowy był zdolny do przeniesienia maksymal­nego ścinania przy podatnym żebrze podporowym.
Podatne żebra w podporach skrajnych
Przy mniejszych obciążeniach podpór belek można stosować żebra podporowe podatne jako pojedyncze żebra dwustronne (rys. 6.1c). Żebro takie oblicza się na docisk reakcji podporowej oraz na ściskanie z wyboczeniem z płaszczyzny środnika według pkt 6.3.1 normy [51], przyjmując krzywą wyboczeniową „c". Jeśli oba końce żebra (pasy) są sztywno stężone w kierunku bocznym, to można przyjmować długość wyboczeniową l = 0,75hw. W przeciwnym razie należy stosować większą wartość długości wyboczeniowej.
Stateczność podatnych żeber podporowych ze względu na wyboczenie skrętne uzyskuje się, spełniając warunek (6.34).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz