Źródło dźwięków - strona 4

Histolgia i biofizyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

samą częstotliwością. Dlaczego ludzie słyszą ? Źródłem dźwięków słyszalnych są ciała wprawione...

Fizjologia -ćwiczenia

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4550

wzrokowych i słuchowych(reakcja źrenic, ruch powiek, zwracanie głowy i ciała w kierunku źródła dźwięku...

Kategorie opisu sygnału audio

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 • Podstawy Teorii Systemów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

w skali Kelwina. 1.3 Źródła dźwięku Wyróżnia się źródła punktowe (monopole), dwoiste (dipole...

OKRES NIEMOWLĘCY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2016

nie potrafi jej chwycić. Koordynuje też wzrok ze słuchem, rozgląda się i odwraca głowę w kierunku źródła...

Akustyka w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

0 l2 J0 l2 l2 9.14. Podobnie jak w poprzednim zadaniu przyjmujemy, że źródła dźwięku są punktowe...

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

częściej niż lewe powinno być skierowane na źródła dźwięków po to, by aktywizować rozwój lewej półkuli...

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

źródła dźwięku - trudności z różnicowaniem dźwięku - problemy przy tworzeniu rytmu i jego odtwarzaniu...

Akustyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

0 l2 J0 l2 l2 9.14. Podobnie jak w poprzednim zadaniu przyjmujemy, że źródła dźwięku są punktowe...