Świat przedstawiony - strona 7

Epos w literaturze staropolskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

bardziej dynamicznego, ruchliwego. Pełność świata przedstawionego jest bardziej przekonująca, niż ta w Obleżeniu. Autor...

Filologia po XVIII wieku - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Agnieszka Izdebska
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

w nim dwa aspekty - świat przedstawiony i jego ujęcie - lepsze dzieło wierniej odbija naturę. Postulat kompozycji...

Antropologia widowisk - notatki

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Leon Bętkowski
  • Antropologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1148

, których nie widać -uczestnik wierzy w świat przedstawiony -wykonawcy działają w imieniu uczestników i dla siebie...