Świat przedstawiony - strona 7

Epos w literaturze staropolskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

bardziej dynamicznego, ruchliwego. Pełność świata przedstawionego jest bardziej przekonująca, niż ta w Obleżeniu. Autor...

Filologia po XVIII wieku - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Agnieszka Izdebska
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

w nim dwa aspekty - świat przedstawiony i jego ujęcie - lepsze dzieło wierniej odbija naturę. Postulat kompozycji...

Antropologia widowisk - notatki

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Leon Bętkowski
  • Antropologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1211

, których nie widać -uczestnik wierzy w świat przedstawiony -wykonawcy działają w imieniu uczestników i dla siebie...