Filologia po XVIII wieku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filologia po XVIII wieku - wykład - strona 1 Filologia po XVIII wieku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Filologia po XVIII wieku
W drugiej połowie XVIII wieku zaczynają następować poważne zmiany w podejściu do dzieła literackiego. Kiełkują nowe kierunku badań literackich (historyczny, pozytywistyczny, psychologiczny). W tym czasie filologowie próbuja udowodnić, że nie wnoszą one niczego nowego, a filologia już się tym zajmowała. Nastąpił sprzeciw wobec nowatorstwa.
Na pewno wszystkie te kierunki wynikają bezpośrednio z filologii. Nowe szkoły (schererowska, sorbońska) sa nazywane filologicznymi, ponieważ mają wspólne cechy z nauką filologiczną. Tekst jest zasadniczą z nich, warantuje stały kontakt z tradycją dawnej filologii.
Dołączanie nowych aspektów:
przedmiotem filologii ciągle jest dzieło literackie
badanie dzieła literackiego pod kątem:
- jzyka
- stylu
- treści
- charakteru rodzajowego
z biegiem czasu teren poznawczy filologii uległ znacznemu zwiększeniu
- nastąpił rozpad filologii na poszczególne gałęzie
* wyznacznikiem jest ciągłość językowa w przedmiocie badania (filologia klasyczna, germańska, romańska…)
charakter przedmiotu badania filologii komplikuje się, bowiem zajmuje się dużymi, różnymi dyscyplinami badawczymi - językiem i literaturą
Filologia - zadania naukowe:
poznanie poznanego (dzieła literackiego)
A. Boeckh wyprowadza z powyższego apoteozę filologii
- konstrukcja prawdy
- filologia wychyla się poza samo dzieło ku różnym dziedzinom rzeczywistości pozaliterackiej
jest nauką, bo wyznacza i określa przedmiot badania, wytycza zadania poznawcze i wypracowuje metody ich badań
jest nauka empiryczno-racjonalistyczną, przeciwstawia się naukom spekulatywnym
w centrum zainteresowań - dzieło lietrackie, więc reprezentuje kierunek ergocentryczny w badaniach literackich (Z. Łempicki)
pojmuje dzieło literackie jako naśladowanie natury - teoria mimetyczna
- wyróżnia w nim dwa aspekty - świat przedstawiony i jego ujęcie
- lepsze dzieło wierniej odbija naturę. Postulat kompozycji naturalnej
uznaje tylkonapisane dzieło i zrównuje wszystkie teksty
literatura to zbiór tekstów, a histroia literatury - sumą ich, uporządkowaną chronologicznie
filologia to dyscyplina badawcz, obejmująca budowę językową iliteracką zawartość dzieła (oraz realiów)
jako narzędzie badawcze skonstruowała kanon metodyczny
Minusy i słabe strony
najsłabszą stroną filologii jest obecnie określenie zakresu jej zadań
w momencie powstania językoznawstwa więzy między językiem i literatura zostały osłabione - na ich badanie są inne metody
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz