Świadek koronny - strona 4

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3920
Wyświetleń: 9513

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...

Dowody-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

do ujawnienia okoliczności objęcia świadka koronnego i osoby mu najbliższej ochroną osobistą lub pomocą...

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4361

. Jakie są przedawnienia i inne terminy procesowe. 17. Sankcje. 18. Świadek koronny. 19. Zakres podmiotowy i przedmiotowy...

Zasada jawności-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

zapewnienia właściwej ochrony tajemnicy przed nieuprawnionym ujawnieniem. Ustawa o świadku koronnym (!) Art...

Postępowanie karne- test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 714

biegłych d: świadek koronny 4. Wymogiem umorzenia absorpcyjnego nie jest: a: prawomocne skazanie...

Zasady procesowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

spraw 1. Świadek koronny 2. Umorzenie absorbcyjne a: wymogi:  zagrożenie za występek do 5...

Wznowienie postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

świadek koronny ( Art. 60 §3 i 4/Art. 36 §3 kks nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych...