Średnia ważona - strona 9

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505

wartość dodana na koniec okresu t WACCt - średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa odpowiadający...

Prognozowanie na podstawie modelu lokalnego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 315

2006= b~=110 stąd prognoza jest następująca: W*2006=0,153*12000+110=1946zł  Prognoza według średniej...

Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Foltyn-Zarychta
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1659

według dotychczasowego kosztu / udział i-tego źródła w strukturze kapitału Średni ważony koszt kapitału: wi - udział...

Model Sharpe'a- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1162

) *Dekompozycja ryzyka całkowitego portfela: - średnia ważona parametrów β składników tego portfela *Korekty β...

Obrót towarowy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

*Wycena rozchodu towarów według rzeczywistych cen zakupu według cen przeciętnych - ceny średniej ważonej...