Średnia ważona - strona 20

Controlling bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

i pasywów. Marżę odsetkową tworzy więc różnica między średnimi ważonymi oprocentowaniami aktywów i pasywów...

Papiery wartościowe - wzory

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

PO - cena sprzedaży (cena wyjściowa) m - częstotliwość wypłacania odsetek (obligacji) WACC - średni ważony...

Skrypt informacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Meteorologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

kumulowana Częstość kumulowana Miary położenia: Średnia arytmetyczna Średnia ważona - Ti + T1 + T2 +2 T3/4...

Makroekonomia - inflacja 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

jest jako średnia ważona zmiany cen tych towarów i usług. Do obliczenia wskaźnika się badania: cen detalicznych...

Miąższość dzrzewostanu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4956

wysokości d-stanu Wzór Lorey'a: hL = Wzór częściej stosowany w dendrometrii (jest to średnia ważona...

Substancje toksyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

, które określają najwyższe stężenie substancji w powietrzu stanowiska pracy ustalone jako wartości średnie ważone...