Średnia krajowa

Terminy do załatwiania spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

dotrzymany, to sąd na wniosek strony może nałożyć grzywnę w wysokości 10 średnich krajowych dochodów (grzywna...

System emerytalny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

łącznie, stanowiącej 28% średniej krajowej płacy brutto. Podstawową różnicą w porównaniu z poprzednim...

Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

firmą nadążającą za średnią krajową -         ogona płacowego -nie płacą średniej krajowej...

Makroekonomia - pojęcie inflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

rolnych Średnia cena sprzedaży drewna Średnia krajowa cena skupu pszenicy Średnia krajowa cena skupu żyta...

Reforma ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

się najkorzystniej na tle średniej krajowej z danego okresu. Specjalista finansowy wyliczy nam średni wzajemny...