Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena - strona 1 Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena - strona 2 Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie zatrudnienia celem jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i podsystemem ludzkim w organizacji oraz przygotowaniu działań mogących wyeliminować różnice między stanem obecnym a pożądanym.
 
Planuje się:
-obsadę czyli zatrudnienie plan powinien obrazować zapotrzebowanie na pracowników w okresie planistycznym w ujęciu ilościowym i jakościowym
-ocenę czyli przede wszystkim kryteria oceny umożliwiające rozwój pożądanej kultury organizacyjnej umiejętności oraz motywacji pracownika, a także sposób przeprowadzenia oceny i jej częstotliwości
-wynagradzanie personelu, czyli sposób i forma motywowania ludzi do efektywnej pracy umożliwiającej realizację strategii organizacyjnej
-rozwój personelu, rozumiany zapewnienie pożądanej jakości personelu w okresie planistycznym, ustalenie kierunków kształcenia i rozwoju umiejętności pracowników, planowanie karier pracowników w skali organizacji.
 
 
Rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z podstawowych zadań polityki personalnej każdej firmy.
 
Właściwości osobowe i ich ocena:
-         cechy charakterystyczne- ustalane są za pomocą testów klasycznych
-         wzorce (testy sytuacyjne)- są to uproszczone sytuacje, które występują w ograniczonym czasie i są bliskie kluczowym działalnością zawodowym. Do takich testów sytuacyjnych można zaliczyć następujące narzędzia: testy grupowe itp.
-         centra oceny Assesment lub Development Center -przeznaczone są do oceny potencjału, zalet a nawet zdolności rozwoju indywidualnego
 
Przystąpienie do budowy profilu kompetencyjnego jest to zestawienie cech, które chcemy brać pod uwagę szukając nowych pracowników.
Źródło info o kandydacie:
-wykształcenie doświadczenie zawodowe- CV, list motywacyjny
-cechy umiejętności, motywowanie- rozmowa kwalifikacyjna, obserwacja testy
 
Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Jej podstawą są ustalenia planu personelu
Wyróżniamy:
-r. ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku są standardowe i stosunkowo proste
-r. segmentowa- służy przyciąganiu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy-specjalistów
 
Rekrutacja polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowana na poinformowaniu kandydatów o firmie i warunkach uczestnictwa w niej oraz wytworzenie pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia.

(…)

… do wykształcenia na dane stanowisko
Alternatywy rekrutacji
Praca w nadgodzinach, umowa zlecenie, personel dodatkowy, leasing pracowników.
 
 
Procedura rekrutacji:
-         selekcja wstępna -ocena napływających życiorysów (CV) i listów motywacyjnych
-         interview -wywiad- celem wywiadu jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, a kandydat dowiaduje się info o firmie
-         sesje testowe
W badaniach często stosuje się trzy rodzaje testów.
-mierzące zdolności intelektualne np. iloraz inteligencji, szybkość i sprawność myślenia, pojemność pamięci
-określające osobowość
-mierzące umiejętności interpersonalne
 
Strategie przyciągania:
-         lider płacowy -ogłoszenie mówiące, że nasza firma najlepiej płaci na taki apel zgłosi się duża liczba chętnych
-         złotego środka -jesteśmy firmą nadążającą za średnią krajową
-         ogona płacowego -nie płacą średniej krajowej ale mają inne atuty przyciągające kandydatów (rozwój osobisty, możliwości szkoleniowe)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz