Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja - strona 1 Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja - strona 2 Dobór pracowników - rekrutacja, selekcja - strona 3

Fragment notatki:

DOBÓR PRACOWNIKÓW: REKRUTACJA, SELEKCJA
Rekrutacja - zespół działań, mających na celu pozyskanie przez organizację kandydatów do pracy na określonym stanowisku, w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję.
rodzaje:
ogólna
segmentowa
źródła
wewnętrzny rynek pracy
zewnętrzny rynek pracy
alternatywy:
praca w nadgodzinach
wykorzystywanie podwykonawców
personel dodatkowy - okresowo
wewnętrzne przesunięcia kadrowe (awans)
leasing pracowników
skuteczne ogłoszenie - zwięzłe, powinno informować o głównych cechach oferowanej pracy, musi pobudzać odbiorców do odpowiedzi, jednocześnie dokonując wśród nich wstępnej selekcji.
Rekrutacja i selekcja pracowników w organizacji:
Plan potrzeb kadrowych → decyzja o podjęciu rekrutacji, zgłaszanie zapotrzebowania na pracowników → określenie wymagań wobec pracowników → decyzja o sposobie rekrutacji → wewnętrzna/zewnętrzna → info o rekrutacji, zbieranie ofert i info o kandydatach → analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, badania psychometryczne, wywiad zawodowy → odrzucenie kandydatów i przyjęcie do pracy.
Etapy rekrutacji:
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
zgłaszanie zapotrzebowania na pracowników
określenie wymagań
wybór sposobu rekrutacji (wewn. Czy zewn.)
informowanie o rekrutacji
przyjmowanie ofert i zbieranie informacji o kandydatach
Źródła rekrutacji wewnętrznej:
kadra rozwojowa
rezerwa kadrowa
konkursy zamknięte
ogłoszenia wewnętrzne
Źródła rekrutacji zewnętrznej:
ogłoszenia prasowe
znajomi pracowników
biura pośrednictwa pracy
uczelnie, szkoły
wyspecjalizowane firmy
organizacje konkurencyjne
kandydaci nie przyjęci uprzednio
konkursy otwarte
internet
Zalety rekrutacji wewnętrznej:
mniejsze prawdopodobieństwo podjęcia nietrafnej decyzji kadrowej
stosunkowo krótki czas niezbędny na adaptację kandydata do nowych warunków działania
większa motywacja do osiągnięcia lepszych wyników
szansa wcześniejszego merytorycznego przygotowania do pracy na danym stanowisku i wprowadzenia go na to stanowisko „od zaraz”
niskie koszty pozyskania pracownika
Wady rekrutacji wewnętrznej:
ograniczenie liczby potencjalnych kandydatów na wakujące stanowisko
występowanie niekorzystnych powiązań personalnych może czasami utrudniać wykonanie nowej roli organizacyjnej
trudności w realizacji nowych idei z racji przystosowania się do istniejących w organizacji nawyków i schematów działania


(…)

… rozszerzając zakres samokierowania i samokontroli podwładnych
oczekiwania
- rozszerzenie wpływów samokierowania i samokontroli podwładnych
- zadowolenie z pracy może poprawić się jako „uboczny produkt”, wykorzystania przez podwładnych ich możliwości.
Instrumenty pobudzania motywacji: środki przymusu, zachęty i perswazji
Funkcje wynagradzania: dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna.
Czynniki różnicowania…
… pozyskania pracownika o wysokich kwalifikacjach
możliwość wywołania zmiany klimatu organizacyjnego przez zatrudnienie pracowników wnoszących do organizacji nowe postawy i nawyki
możliwość zatrudnienia młodych ludzi, co stwarza większą szansę ukształtowania ich zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy
Wady rekrutacji zewnętrznej:
trudności z określeniem rzeczywistych kwalifikacji i predyspozycji kandydata…
… podwładnym na pewien zakres samokierowania i samokontroli w rutynowych sprawach
oczekiwania
- dzielenie się informacją z podwładnymi i angażowanie ich w podejmowanie rutynowych decyzji zadowoli ich podstawowe potrzeby przynależności i poczucia ważności
- zaspokajanie tych potrzeb poprawi morale i zmniejszy opór wobec autorytetu formalnego zasobów ludzkich
założenia
- praca nie jest z natury nieprzyjemna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz