Śródbłonek - strona 4

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Śródbłonek są to kom. wyścielające wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych, tętniczych...

Narządy limfatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1722

, które nie przylegają ściśle do siebie, a pomiędzy nimi są rozstępy i pory w cytoplazmie komórek śródbłonka oraz otworki...

Warstwa serca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

nabłonkiem surowiczym b) utworzone jest ze śródbłonka spoczywającego na błonie podstawnej, tkanki łącznej...

Patomorfologia - wykład 17

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

syntetyzowane de novo : (3) eikozanoidy (prostaglandyny i leukotrieny) leukocyty, płytki, śródbłonek (4) PAF...

Układ krążenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2226

gładkich, śródbłonek; krew pod dużym ciśnieniem (szybko, pulsacyjnie) ->mocne ściany, obfite unerwianie...

Transkrypt z hormonw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

prostaglandynowych w śródbłonku naczyń: prostacykliny w krwinkach krwi tromboksan A2 Kaskada kinaz Mamy szereg...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

czynniki: zaburzenia metabolizmu ściany tętnic, hiperlipidemie PATOMECHANIZM dysfunkcji śródbłonka...

Opracowanie - wymiana gazowa w płucach

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

włosowatych, poprzez warstwę pneumocytów oraz leżącą pomiędzy nią i śródbłonkiem naczyniowym błonę podstawną...