Śródbłonek - strona 3

Typy tętnic

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1715

Ile średnio żyją komórki śródbłonka? Żyją 10 dni. Na jakie trzy zasadnicze typy dzieli się tętnice...

Tętnice typu mięśniowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

i rozkurczaniu się ich ściany. Czym charakteryzują się komórki śródbłonka tętnic typu mięśniowego? Oddają...

Układ limfatyczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

śluzowej macicy Z jakich elementów zbudowana jest ściana naczyń limfatycznych włosowatych? - śródbłonek...

Śledziona - budowa i funkcje - Limfocyty B

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2814

* Co wyróżnia śródbłonek naczyń zatokowych śledziony od innych naczyń? Śledziona: śródbłonek składa...

Wykład - krwiotworzenie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

: w okresie wczesnozarodkowym: komórki mezenchymalne woreczka żółtkowego i komórki śródbłonka naczyniowego...

Śledziona - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

w ich cytoplazmie oraz otwory w blaszce podstawnej śródbłonka. Wymień elementy strukturalne zatoki: a) w korze węzła...

Wątroba - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2198

się ze sobą tworząc sieć o wydłużonych oczkach. Ściana naczyń włosowatych typu zatokowego jest zbudowana z śródbłonka...

Budowa i rola zespoleń tętniczo żylnych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

pod śródbłonkiem. Zespolenia także występują w wielu narządach wewnętrznych: nerwach płucach, jelitach, gruczołach...

Budowa pęcherzyków płucnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2184

którym zachowana jest elastyczność ich ściany. - naczynia krwionośne włosowate ze śródbłonka i jego błony...