Śródbłonek - strona 17

Immunologia rozrodu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1358

od zapłodnienia dochodzi do implantacji, proces ten bardzo przypomina toczenie się leukocytów po śródbłonku...

Układ dopełniacza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162

, makrofagi, maziówka wątroba, monocyty, makrofagi, komórki śródbłonka, maziówka wątroba, monocyty, makrofagi...

Cytoszkielet-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

występujące filamenty pośrednie. Obecne w fibroblastach i komórkach śródbłonka (tkanka łączna). W odróżnieniu...

Receptory i interleukiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Inerleukina 6: - produkowana głównie przez monocyty i makrofagi, także limfocyty T i B, komó®ki śródbłonka...

Transplatologia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

się pod śródbłonkiem naczyń Ig i składowej C3 dopełniacza. E. Monitorowanie odrzucania przeszczepu prognoza reakcji...

Krążenie wieńcowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 812

włosowate (jedna kapilara). Budowa - połączenia między komórkami śródbłonka naczyń włosowatych są ścisłe...

Rodzaje wybroczyn

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krzysztof Nobis
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2261

do przesiąkania. Gdy w mm. są toksyny czy bb. to mogą uszkadzać ścianę naczynia, śródbłonek co doprowadza...

Obrzęk

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krzysztof Nobis
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

podaje się w sytuacji zagrożenia życia. Czasem toksyny bakteryjne - rozszerzenie śródbłonka - „zalepiają...