Receptory i interleukiny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Receptory i interleukiny - wykład - strona 1 Receptory i interleukiny - wykład - strona 2 Receptory i interleukiny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Receptory i interleukiny
Receptory immunoglobulinopodobne:
W części zewnątrzkomórkowej posiadają charakterystyczne domeny o strukturze zbliżonej do immunoglobin
Receptory dla hematopoetyn:
W odcinku zewnątrzkomórkowym posiadają dwa rodzaje domen:
- zawierają 4 konserwatywne cysteiny w charakterystycznych pozycjach
- zawierające sekwencję Trp-Ser-X-Trp-Ser
- posiadają dwie podjednostki - jedna wiąże cytokinę, druga przekazuje sygnał do komórki
- trzy podrodziny (na podstawie obecności wspólnych podjednostek przekazujących sygnał):
- Bc - dla IL-3, IL-5, GM-CSF
- Rc - dla IL_2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21
- Gp130 - dla IL-6, IL-11
Receptory dla interferonów:
Struktura podobna do receptorów dla hematopoetyn, w odróżnieniu od nich posiadają jedynie domeny z 4 konserwatywnymi cysteinami. Brak domen z sekwencją Trp-Ser-X-Trp-Ser
Receptory dla nadrodziny TNF:
- w części zewnątrzkomórkowej powtarzające się domeny
- domeny bogate w cysteinę
Receptory dla chemokin:
- sprzężone z białkiem G
- odcinek transbłonowy 7-krotnie przecina błonę komórkową
Inetrleukina 1:
- ważny regulator odpowiedzi immunologicznej i zapalnej
- produkowana głównie przez monocyty i makrofagi
Czynniki stymulujące produkcję IL-1:
- LPS
- egzotoksyny bakteryjne, peptydoglikany, hemaglutyniny wirusowe
- inne cytokiny (IL-1, TNF)
- składowe dopełniacza (C5a)
Receptory dla IL-1: - IL1-R1 o m.cz. 80 kD
- IL1-R2 o m.cz. ok. 60 kD - głównie na limfocytach B, monocytach, neutrofilach. Tzw. Receptor „wabik”.
Interleukina 2:
- Produkowana głównie przz limfocyty Th1, także Tc
Receptory dla IL-2:
- niefunkcjonalny - tylko łańcuch alfa
- o pośrednim powinowadztwie - łańcuchy beta i gamma. Na komórkach NK, spoczynkowych monocytach
- o wysokim powinowadztwie - łańcuchy alfa, beta, gamma. Na pobudzonych limfocytach T i B i ok. 10% komórek NK. Efekty działania IL-2:
- pobudza różnicowanie limfocytów T w kierunku Tc
- wzmaga proliferację pobudzonych limfocytów Tc, także Th, komórek NK
- stymuluje produkcję cytokin: GM-CSF, IL-6, IL-2, IFN-gamma.
- uczestniczy w wygaszaniu reakcji immunologicznej po eliminacji antygenu:
- indukcja ekspresji FasL na limfocytach T (apoptoza)
- indukcja ekspresji CTLA-4, który blokuje cząstki kostymulujące uczestniczące w przekazywaniu sygnału między komórkami APC a limfocytami T
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz