Ślubowanie - strona 4

Sposób kreacji rzecznika

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

przez Rzecznika ślubowania przed Sejmem. (następowało zawsze po zapadnięciu uchwały zatwierdzającej Senatu...

Stosunek pracy z wyboru - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
  • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

jest zróżnicowany, np. odmowa złożenia ślubowania, zrzeczenie się na piśmie mandatu, odwołanie w drodze referendum...

Rzecznik Praw Obywatelskich

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

na pięcioletnią kadencję (art. 209 ust. 1 Konstytucji) ,licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Powołanie...