Ścieki komunalne - strona 6

Opracowane pytania - zaliczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1575

ogólnego w ściekach komunalnych. Azot – 45-80 mg/l Fosfor – 5-20 mg/l 3. Jakie formy azotu ogólnego...

Chemia - Miareczkowanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3549

zapotrzebowania tlenu w wodzie i ściekach komunalnych. Metody nie stosujemy, gdy zawartość jonu chlorkowego...