Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód. - strona 1

Fragment notatki:


Spis użytych urządzeń, aparatury, mierników:
Fotometr Slandi LF 205 - prosty fotometr do pomiaru parametrów wodyi ścieków w warunkach laboratoryjnych i w terenie, porównuje długości fal.
Paski lakmusowe (ogólne i szczegółowe).
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników fizykochemicznych wód oraz wymagań, jakie muszą być spełniać wody przeznaczone do spożycia przez ludzi. W tym ćwiczeniu zostały porównane stężenia oznaczonych wskaźników w wodach powierzchniowych i wodach wodociągowych. Krótkie wprowadzenie teoretyczne:
Polska należy do krajów ubogich w wodę. Działalność człowieka prowadzi do zmian chemizmu zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Ponadto często dochodzi do zaburzeń przepływu wody, a co za tym idzie, do zmian w ekosystemach wodnych. Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód należą m.in.:
zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych nieoczyszczonych w wystarczającym stopniu,
dzikie zrzuty ścieków,
nadmierne nawożenie pól,
nieszczelne szamba,
dzikie i niezabezpieczone składowiska odpadów,
zanieczyszczone opady atmosferyczne (kwaśne deszcze),
substancje toksyczne przedostające się do gruntu w wyniku awarii przemysłowych. Nazwa czynności:
student wkłada fartuch ochronny;
student dokonuje pomiaru pH w wybranych dwóch próbkach wody zgodnie z instrukcją:
przy pomocy przycisków wybrać parametr pomiarowy pH
zanurzyć elektrodę pomiarową w próbce badanej wody, wartość pH pojawi się na wyświetlaczu
po zakończeniu pomiaru przepłukać elektrodę wodą destylowaną;
student dokonuje pomiaru azotanów w wybranych dwóch próbkach wody zgodnie z instrukcją:
dwie próbówki pomiarowe napełnić roztworem badanym w ilości po 5 ml
włączyć fotometr i przy pomocy strzałek na klawiaturze ustawić wskazanie „Azotany B”
wyzerować fotometr, wykorzystując jedną z próbówek pomiarowych
do drugiej próbówki dodać jedną płaską łyżeczkę odczynnika „1”, zamknąć próbówkę i mieszać przez 30 sekund
otworzyć próbówkę, dodać jedną płaską łyżeczkę odczynnika „2”, zamknąć próbówkę i mieszać przez 30 sekund
umieścić próbówkę w gnieździe pomiarowym fotometru, założyć kołpak, nacisnąć przycisk „mg/l” - fotometr rozpocznie odliczanie czasu 5 minut, po upływie którego na wyświetlaczu pojawi się wynik
po wykonaniu oznaczeniu próbówki należy umyć wodą destylowaną;
Tabele z wynikami, wykresy:
Lp
Nazwa wskaźnika
Stężenie wskaźnika [mg/l]
Dopuszczalna wartość wskaźnika w wodzie do picia zgodnie z Rozporządzeniem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz