Cel i zakres badania wody i ścieków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel i zakres badania wody i ścieków-opracowanie - strona 1 Cel i zakres badania wody i ścieków-opracowanie - strona 2 Cel i zakres badania wody i ścieków-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CEL I ZAKRES BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
Rodzaje wód naturalnych.
Wody dzielimy na: opadowe - opady deszczu, śniegu, gradu lub rosy. Ich skład zależy od atmosfery przez którą przechodzą. Zawierają zwykle dość duże ilości gazów jak O2, N2, CO2 i innych (ok.25cm3/dm3). Zawartość związków nieorganicznych

(…)

…), utlenialność (ChZT) mgO2/dm3, mg H2S/dm3 (siarkowodór), mg SiO2/dm3 (krzem), mg K+/dm3, mg SO42-/dm3 (jony siarczanowe)...itp. Barwę podaje się w mg Pt/dm3 i odnosi do wartości wzorca; podobnie podaje się mętność w mg/dm3 wzorca. Twardość wody podaje się w mmol/dm3 lub używa się jeszcze tradycyjnej terminologii w stopniach twardości.
Wyniki analiz obarczone są błędami wynikającymi z różnych przyczyn, np…
… atmosferycznych, powierzchniowych i kondensacyjnych. Są one przeważnie dostatecznie oczyszczone i stosowane do picia, wymagają jednak stałej kontroli.
...wgłębne - występują na głębokościach ponad 20m. Znajdują się w warstwie wodonośnej, zamkniętej między dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi . Jeśli znajdują pod ciśnieniem hydrostatycznym zwane są wodami artezyjskimi. Są dobrze oczyszczone i mogą być używane…
… to z pojawienia się w wodzie związków organicznych - pochodnych trójhalogenków metanu. Pochodne halogenowe tworzą się w trakcie chlorowania wody i przypuszcza się, że są one związkami rakotwórczymi. Aby się ich pozbyć można stosować absorpcję na węglu aktywnym i sposób ten zaleca się do oczyszczania wody w wodociągach obsługujących do 75 000 mieszkańców. Woda oprócz stosowania do celów komunalnych…
…. Występują w wodach opadowych również sole Ca, Mg, sadza, pyłki roślinne i pyły w zależności od uprzemysłowienia terenu (metale ciężkie, H2S, SO2, H2SO4). Wody opadowe wypłukują ponadto szereg zanieczyszczeń z atmosfery. Przesiąkają one następnie przez glebę i dostają się do zbiorników wód powierzchniowych. Wody opadowe nie powinny być w stanie surowym używane do celów spożywczych. Niektóre…
… pobieranych próbek i zależy od rodzaju i zakresu przewidywanych badań laboratoryjnych. Do pobierania i przechowywania próbek przeznaczonych do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych należy używać przede wszystkim naczyń ze szkła borokrzemowego. W przypadku badań chemicznych, obejmujących oznaczenie krzemionki, fluorków, litu, potasu i sodu próbki pobiera się do naczyń polietylenowych. W niektórych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz