Chemia wody i powietrza

note /search

Badanie fizyczne wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

BADANIE FIZYCZNE WODY Oznaczanie temperatury (PN-77/C-04584). Temperatura wód naturalnych może wahać się od 273 K do temperatury wrzenia. Z tego punktu widzenia są one dzielone na 6 klas od bardzo zimnej (273-7K) do wrzącej (373K). Temperatura wód powierzchniowych, zaskórnych i infiltracyjnych, w ...

Cel i zakres badania wody i ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 994

CEL I ZAKRES BADANIA WODY I ŚCIEKÓW Rodzaje wód naturalnych. Wody dzielimy na: opadowe - opady deszczu, śniegu, gradu lub rosy. Ich skład zależy od atmosfery przez którą przechodzą. Zawierają zwykle dość duże ilości gazów jak O2, N2, CO2 i innych (ok.25cm3/dm3). Zawartość związków nieorganicznych ...

Odczyn, kwasowość i zasadowość wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2576

ODCZYN, KWASOWOŚĆ I ZASADOWOŚĆ WODY (PN-90/C-04540). Odczyn Woda chemicznie czysta ma odczyn obojętny (pH=7) tylko w 295K (22C), przy wzroście temperatury jej pH zmniejsza się. Odczyn większości wód naturalnych wynosi 6.5 - 8.5 i zależy od wielu czynników np. odprowadzanych zanieczyszczeń -ścieki...

Oznaczanie chlorków i siarczanów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

OZNACZANIE CHLORKÓW I SIARCZANÓW Chlorki (PN-ISO 9297:1994), Chlor wolny w przyrodzie w stanie wolnym występuje wyjątkowo (gazy wulkaniczne). Zazwyczaj występuje w postaci związków rozpuszczonych w wodzie morskiej bądź jako składnik złóż osadowych pochodzenia morskiego. Jego zwartość w skorupie zie...

Oznaczanie związków azotu - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1617

OZNACZANIE ZWIĄZKÓW AZOTU (PN-73/C-04576) Azot jest głównym składnikiem powietrza, stanowi 78% jego objętości (tlen 21% obj.) i podobnie jak inne pierwiastki dokonuje obiegu kołowego w przyrodzie. Związki azotowe pod wpływem czynników chemicznych i biochemicznych przechodzą w inne postacie. Dezami...

Oznaczanie chloru pozostałego - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1624

OZNACZENIE CHLORU POZOSTAŁEGO Chlor jest bardzo aktywnym pierwiastkiem, pod wpływem promieniowania uv reaguje wybuchowo tworząc HCl H2 + Cl2 + h → 2HCl + 44.1 kcal Teoretycznie jeden kwant energii świetlnej wystarczy, aby reakcja biegła ł...

Oznaczanie dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1792

OZNACZENIE DWUTLENKU SIARKI W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM Dwutlenek siarki (SO2) i trójtlenek siarki (SO3) (oznaczone wspólnym wzorem SOx) należą do grupy związków siarki zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Głównym źródłem emisji tlenków s...

Oznaczenie fosforu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

OZNACZENIE FOSFORU (PN-73/C-04537) Fosfor występuje w wodach naturalnych w postaci rozmaitych związków na różnych stopniach utlenienia, od -3 do +5. Fosfor w wodach naturalnych może być pochodzenia organicznego (np. z rozkładu organizmó...

Oznaczenie tlenu w wodzie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody i powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

OZNACZENIE TLENU W WODZIE. (PN-76/C-04545) Rozpuszczalność gazów w cieczach. Roztwory są to układy jednofazowe, co najmniej dwuskładnikowe, których skład można zmieniać w pewnych granicach w sposób ciągły. Układ taki nie daje się rozdzielić na składniki za pomocą metod fizycznych. Rozpuszczalność ...