Oznaczanie chloru pozostałego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie chloru pozostałego - wykład - strona 1 Oznaczanie chloru pozostałego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

OZNACZENIE CHLORU POZOSTAŁEGO
Chlor jest bardzo aktywnym pierwiastkiem, pod wpływem promieniowania uv reaguje wybuchowo tworząc HCl
H2 + Cl2 + h → 2HCl + 44.1 kcal
Teoretycznie jeden kwant energii świetlnej wystarczy, aby reakcja biegła łańcuchowo bez końca. Ze względu na rekombinację na cząstki chloru i wodoru ulega ona przerwaniu. W wyniku rozpuszczenia w wodzie tworzy się kwas solny, jeden z najmocniejszych kwasów beztlenowych, który prawie całkowicie dysocjuje w wodzie na jony H+ i Cl. Zużycie kwasu solnego w przemyśle jest bardzo wysokie: w przemyśle włókienniczym, do produkcji soli chlorkowych, do produkcji barwników, środków leczniczych, w galwanotechnice, do produkcji glukozy i innych.
W technologii uzdatniania wody chlor i jego związki są powszechnie stosowane do dezynfekcji jako środek silnie bakteriobójczy. Jest to metoda szeroko rozpowszechniona i najtańsza. Dezynfekcje wody przeprowadza się jako proces końcowy w procesie uzdatniania wody, po oczyszczeniu fizycznym i chemicznym. Ogólnie metody dezynfekcji wody możemy podzielić na:
-metody fizyczne:
gotowanie, pasteryzacja - polega na poddawaniu wody działaniu wysokich temperatur - nie stosuje się w praktyce wodociągowej,
dezynfekcja za pomocą promieni ultrafioletowych - polega na naświetlaniu wody promieniami UV -nie znalazła szerszego zastosowania w wodociągach,
dezynfekcja za pomocą promieniowania jonizującego - obecnie nie ma praktycznego zastosowania,
dezynfekcja za pomocą ultradźwięków - w czasie ekspozycji nie krótszym od 5 min., woda poddawana jest działaniu fal o częstości drgań 100-225 kHz, które to niszczą bakterie,
dezynfekcja za pomocą ultrafiltracji - bakterie przeciętnie mają wymiar 1-2 m, dlatego filtrowanie wody przez filtr o wymiarach porów mniejszych od 1 m może usunąć z niej bakterie - znalazła zastosowanie u użytkowników potrzebujących stosunkowo małych ilości wody,
-metody chemiczne:
do związków chemicznych działających bakteriobójczo należą związki utleniające, szczególnie należące do grupy chlorowców i ozonu. Należą do nich: chlor gazowy (Cl2), woda chlorowa, podchloryn sodowy (NaCl) i potasowy, wapno chlorowane, dwutlenek chloru (ClO2), chloraminy, jod, brom, ozon. Chlor wprowadza się do wody za pomocą chloratorów. Rozpuszczony chlor w wodzie ulega hydrolizie, powstaje słaby kwas podchlorowy i mocny kwas solny.
Cl2 + H2O → HClO + HCl
HClO → ClO + H+ Chlor wprowadzony do wody naturalnej zostaje zużyty do:
zniszczenia bakterii,
utlenienia związków organicznych i nieorganicznych (np. Fe2+ do Fe3+ ),
część łączy się z azotem amonowym (o ile jest obecny) tworząc chloraminy, NH

(…)

… chloru nazywamy dechloracją, którą można wykonać metodami fizycznymi za pomocą sorpcji na sorbentach (np. węgiel aktywny) lub metodami chemicznymi, redukując pozostały chlor użyteczny do chlorków za pomocą np.: dwutlenku siarki SO2, siarczynu sodowego Na2SO3, wodorosiarczynu sodowego NaHSO3 i pirosiarczynu sodowego Na2S2O5. Zasada oznaczenia Chlor pozostały reaguje w środowisku kwaśnym z ortotolidyną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz