Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej - strona 1 Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej - strona 2 Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej - strona 3

Fragment notatki:


„ Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej” SPRAWOZDANIE
Wstęp
Przewodność elektrolityczna roztworu wodnego (określana również mianem konduktancji) to zdolność wody do przepuszczania prądu elektrycznego. W wyniku rozpuszczania się soli w wodzie powstają jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony). I to właśnie te jony są nośnikiem prądu w wodzie. Na podstawie tej informacji można wyciągnąć prosty wniosek, że im więcej jonów w roztworze, tym lepsza jest przewodność elektryczna wody. Pozatym, wpływ na konduktancję mają również: temperatura roztworu (przewodność zwiększa się o około 2% przy wzroście temperatury o 1K), lepkość oraz ilość pochłanianych gazów z powietrza (np. dwutlenku węgla, tlenku siarki (IV) czy amoniaku). Przewodność właściwa elektrolitu (konduktywność elektrolityczna) oznacza się symbolem G i definiuje jako odwrotność rezystancji R. Jendostką jest simens [S]
Z kolei przewodność właściwa elektrolitu oznacza się symbolem χ, a wyraża jako odwrotność rezystancji właściwej. Jednostką konduktywności jest [S*1/m]
Gdzie:
χ - przewodność właściwa
l -odległość między elektrodami
R - opór roztworu
S - powierzchnia elektrod.
Pomiar przewodności wody pozwala na określenie zasolenia wody, suchej pozostałości oraz zawartości substancji rozpuszczonych w niej rozpuszczonych. Ustalenie tych wartości ma zastosowanie w kontroli procesów oczyszczania wody, charekterystyki wody kotłowej i destylowanej oraz do charakterystyki ścieków. Istnieją dwie metody oznaczeń przewodności elektrolitycznej wody: metoda bezkontaktowa (polegająca na wykorzystaniu zjawiska indukcji siły elektromotorycznej SEM) oraz metoda elektrochemiczna, którą wykorzystano w tym doświadczeniu. Oznaczenie to polega na pomiarze elektrolitycznej za pomocą konduktometru. Przyrządy wykorzystane w oznaczeniu
Elektroda zespolona przewodności
Konduktometr z kompensacją temperatury
Mieszadło magnetyczne
Tryskawka z wodą destylowaną
Kolejność wykonanych czynności
Do zlewki wlano kolejno próbki, wodę destylowaną, następnie próbkę numer 2.
Zanurzono w zlewce elektrodę konduktometryczną wraz z czujnikiem temperatury.
Za pomocą konduktometru odczytano i zanotowano w tabeli:
Temperaturę badanej próbki [C]
Przewodność badanej próbki [uS]
Wyłączono aparaturę oraz obliczono przewodność elektrolityczne badanych próbek ze wzoru:
Gdzie: ᵡ - obliczona przewodność próbki [uS/cm]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz