Oznaczanie przewodności właściwej wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie przewodności właściwej wody - strona 1 Oznaczanie przewodności właściwej wody - strona 2 Oznaczanie przewodności właściwej wody - strona 3

Fragment notatki:


Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Temat: Oznaczanie przewodności właściwej wody Wstęp Przewodność elektrolityczna roztworu wodnego nazywana inaczej konduktancją elektrolityczną jest to zdolność roztworu wodnego do przewodzenia prądu elektrycznego. Jego przewodność zależy od rodzaju rozpuszczonych substancji - natury jonów ( ruchliwości ), stężenia jonów, temperatury roztworu roztworów lepkości roztworu. Konduktancję roztworów elektrolitów oznaczaną zwykle symbole G definiuje się jako odwrotność rezystancji R: Jednostką konduktancji jest simens [S], Przewodność właściwa elektrolitu nazywana jest także konduktywnością elektrolityczną oznaczaną symbolem definiowana jest jako odwrotność rezystancji właściwej : Jednostką konduktywności jest Elektrolity są to substancje przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem swobodnych jonów; może być w stanie stałym lub stopionym (np. sole) albo w roztworze (np. ulegające dysocjacji elektrolitycznej: kwasy, zasady i sole). Elektrolity dysocjują w różny sposób pod względem ilościowym. Są elektrolity, np. HCl czy HNOз, zdysocjowane w roztworze wodnym prawie całkowicie inne, jak CHзCOOH czy HCOз, są słabo zdysocjowane. Stopień dysocjacji elektrolitu mierzymy stosunkiem liczby cząsteczek zdysocjowanych na jony do ogólnej liczby cząsteczek tego elektrolitu znajdujących się w roztworze. Stopień dysocjacji wyrażamy albo w postaci ułamka 0

(…)

… elektrolitycznej właściwej:
a) metoda bezkontaktowa polega na wykorzystaniu zjawiska indukcji siły elektromotorycznej SEM w badanej próbie na skutek wytwarzanego pola elektromagnetycznego, a następnie jej pomiarze przez obwód pomiarowy.
b) metoda elektromechaniczna polega na pomiarze przewodności elektrolitycznej słupa cieczy ograniczonego wymiarami elektrod czujnika pomiarowego. Pomiar przewodnictwa wykonuje się przyrządami zwanymi konduktometrami w specjalnych naczyńkach pomiarowych, w których umieszcza się elektrody pomiarowe.
Część doświadczalna: Do zlewki wlano 250 ml wody destylowanej. W zlewce z badaną próbką zanurzono elektrodę konduktometryczną wraz z czujnikiem temperatury, a następnie włączono mieszadło magnetyczne. Za pomocą konduktometru sprawdzono temperaturę oraz przewodność wody destylowanej. Po zakończeniu pomiarów konduktometr oraz mieszadło magnetyczne wyłączono, wyjęto elektrody ze zlewki, wylano wodę destylowaną. Następnie do zlewki wlano 250 ml wody z kranu i powtórzono powyższe czynności.
Obliczanie: Przewodność elektrolityczną tych dwóch próbek wyznaczyliśmy z następującego wzoru:
χ = K * G
1. Próbka 1: woda destylowana G=6,64 [μS]
K=0,48 [cm-1]
χ = 0,48 [cm-1] * 6,64 [μS] = 3,1872 [μS/cm]
2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz