Ścieki komunalne - strona 3

Zanieczyszczenia wód

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Paulina Łyko
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2289

organicznej, spływy z pól uprawnych nawożonych nawozami azotowymi i obornikiem, ścieki komunalne i przemysłowe...

Azot i fosfor

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

ścieki: 25-65 mg NNH4/l, ścieki komunalne: 50-65% Nog - może występować jako jon amonowy NH4+ lub wolny...

Mikroorganizmy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

gospodarczo-bytowe (ok.20%), przemysłowe (70%) i inne. Ścieki komunalne to mieszanina ścieków gospodarczo...

Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1778

czyli zakwit wód, zaburzenia metabolizmu ludzi i zwierząt), - detergenty ze ścieków komunalnych - metale...

Finanse gminy - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń...

Zakres działania i zadania gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 686

, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń...