Zagadnienia dotyczące ilości ścieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia dotyczące ilości ścieków - strona 1 Zagadnienia dotyczące ilości ścieków - strona 2

Fragment notatki:

  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI ŚCIEKÓW  Ilość ścieków – sumaryczna ilość wody zużywanej na cele bytowe i przemysł (sieć kanalizacji  rozdzielczej), gdy jest bezdeszczowo, to sieć kanalizacji spławnej.  -gdy występują duże nieszczelności w sieci kanalizacyjnej, to jest więcej ścieków niż  ujmowanej wody  -małe osiedla i wsie: ilość ścieków jest mniejsza od ilości ujmowanej wody/więcej ścieków  niż zużywanej wody  -silnie rozwinięty przemysł: ilość wody jest większa od ilości odprowadzanych ścieków.  WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE ILOŚĆ ŚCIEKÓW:    Qr-roczny dopływ do oczyszczalni    Ϯ p- czas, w którym powstają ścieki    Qd,max- przepływ dobowy maksymalny (Qd,śr*Nd)    Qh,min- przepływ godzinowy minimalny((Qd,śr*Nh,min)/24)    Qh,max- przepływ godzinowy maksymalny((Qd,śr*Nh,max)/24)    przepływ średni dobowy Qdśr = Qr / Tp,    maksymalny dobowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków: N dmax =  Qdmax / Qdśr    minimalny dobowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków: N dmin = Qdmin  / Qdśr  Ilość wody dostarczonej jest prawie taka sama jak ilość ścieków komunalnych, w  przypadku ścieków przemysłowych jest inaczej.    maksymalny godzinowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków:  Nhmax = 24 Qhmax / Qdśr,    maksymalny godzinowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków  Nhmin = 24 Qhmin / Qdśr  Linie skumulowane częstości wystąpienia (wykres zależności częstości skumulowanej  ścieków w % do przepływu ścieków). Na ich podstawie projektujemy oczyszczanie, w  zależności od tego jaką % zawartość potrzebujemy.  Nie posiadamy pomiarów natężenia przepływu, bo nie ma kanalizacji lub nie można jej  pomierzyć. Wtedy szacujemy ilość ścieków na podstawie danych szacunkowych od  mieszkańców, przemysłu i sumarycznie określamy ilość ścieków komunalnych.    POMIARY ILOŚĆI ŚCIEKÓW:  Qr=Qr,M*M [m 3/rok] (Q r,M- roczna ilość ścieków od 1 mieszkańca)  Jednostkowe ilości zużywanej wody:  Dobowa ilość ścieków od mieszkańców:  Qd = QjM · M [m 3/d]  QjM – jednostkowa ilość ścieków, statystyczna ilość ścieków na jednego statystycznego  mieszkańca  Średnio Q jM = 180 l /m · d  Dobowa ilość ścieków z przemysłu:  Qdp = Σ (Pn · Qjpn)  Pn – wielkość produkcji w ciągu 1 doby,  Qjpn – jednostkowa ilość zużycia wody na jednostkę produkcji. (np. [dm 3/ kg cukru)   Qd(M+P)= Qd,M+Qd,P  Qd(M+P)/M= Qj,MR – ilość ścieków na mieszkańca równoważnego (mniej uprzemysłowione:  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz