Łemkowie

Migracje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

bałkańskich Turków z Bułgarii Akcja „Wisła” wysiedlenie Ukraińców i Łemków z obszaru bieszczadzkiego na tereny...

Migracje - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Ukraińców i Łemków z obszaru bieszczadzkiego na tereny ziem odzyskanych. Miało to zapobiec szerzeniu...

Polak i katolik

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

, a do mniejszości etnicznych należą na przykład Łemkowie czy Karaimi. Zgodnie z polskim prawem, ludności...

Geografia turystyczna- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

. W efekcie połączenia wszystkich tych grup ludności powstała formacja etniczna, nazwana później Łemkami...

Wykład - mniejszości narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

”- Łemkowie i Ukraińcy. 1946- 1949- do Polski napływa fala Greków i Macedończyków po przegranym powstaniu...