Geografia turystyczna- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia turystyczna- wykład 5 - strona 1 Geografia turystyczna- wykład 5 - strona 2 Geografia turystyczna- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Geografia turystyczna dr Zygmunt Kruczek
Wykład 5
WYBRANE KONCEPCJE EWOLUCJI OBSZARU TURYSTYCZNEGO
TALC (Tourism Area Life Cycle)
Case study - Żegiestów Zdrój
Teoria opublikowana w 1980 r., aktualizowana w 2006.
Duża popularność w badaniach obszarów i miejscowości turystycznych, kurortów,
Osada Żegiestów lokowana została przez biskupa Franciszka Krasińskiego w 1575 roku, należała do tzw. Klucza muszyńskiego - był to teren obejmujący Muszynę, Tylicz i Powroźnik oraz otaczające je wsie (państwo biskupów krakowskich).
w XVII w. wybudowano tu cerkiew. Powstanie cerkwi związane z obecnością prawosławnej ludności wołoskiej oraz ruskiej. Te dwie kultury, pasterska i rolnicza, wpłynęły znacząco na tutejszych osadników. W efekcie połączenia wszystkich tych grup ludności powstała formacja etniczna, nazwana później Łemkami, od słowa łem - (tylko, ale). Łemkowie byli przeważnie wyznania unickiego, greckokatolickiego. Po II wojnie światowej wysiedleni w wyniku akcji Wisła. Gdyby droga do Żegiestowa była mniej uroczą, gdyby jego położenie i okolica były mniej malownicze, to same widoki tutejsze tak są zachwycające i tak szczególne w swym rodzaju, iż przez to samo godny byłby zwiedzenia. (Józef Dietl Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi)
Pierwsza faza eksploracji (ang. exploration stage), zakłada pojawienie się na danym obszarze nieznacznej liczby turystów indywidualnych, których przyciągają głównie walory przyrodnicze oraz kulturowe.
Na tym etapie penetracji turystycznej odwiedzający tylko w niewielkim stopniu oddziałują na życie mieszkańców i lokalną gospodarkę. Etap 1. Faza Eksploracji (1846-1876) Początek uzdrowiska w Żegiestowie to rok 1846. Jakub Ignacy Medwecki, węgierski szlachcic, kierownik kąpielisk w Muszynie, odkrył w dolinie Szczawnego Potoku źródła wody mineralnej,
budowa pierwszych pensjonatów i łazienek, pierwsze źródło nazwane zostało „Anna” - na cześć żony Medweckiego,
W 1850 r. odwiedziło to nowe uzdrowisko 50 gości.
Z inicjatywy prof. J. Dietla przeprowadzono badania właściwości wód mineralnych, powstają ujęcia wody, kąpielisko i pierwsze domy dla gości. Rozpoczęto też wysyłkę butelkowanie wód mineralnych.
W drugim etapie, określonym przez Butlera jako faza wprowadzenia (ang. .„involvement stage), turyści coraz częściej odwiedzają dany obszar, a część mieszkańców zaczyna czerpać dochody z usług noclegowych, gastronomicznych itd.,
Etap 2. Faza Wprowadzenia (1876-1888)
Popularność Żegiestowa wzrosła bardzo po otwarciu w 1876 r. kolei tarnowsko-leluchowskiej i zlokalizowanie przystanku w Żegiestowie Zdroju.

(…)

…, jak i inne katastrofy budowlane. W efekcie spadkobiercy założyciela sprzedali zdrój.
Etap 4. Ponowny rozwój uzdrowiska (1906-1913)
Nowi właściciele - wspólnicy Wiktoryna Więckowska i ksiądz dr Michał Żyguliński odbudowali zniszczone obiekty i założyli nową dzielnicę willową i nowe centrum Żegiestowa oraz usprawnili obsługę kuracjuszy (poczta, czytelnia, apteka, odbiór gości dorożkami z pociągu, koncerty orkiestry…
… śmierć współwłaściciela ks. Żygulińskiego doprowadziła do dewastacji istniejącej bazy noclegowej i urządzeń uzdrowiskowych (węgierscy honwedzi spalili w 1917 r, dwie wille).
Etap 6. Faza rozwoju (1919-1939)
Po zakończeniu działań wojennych i uzyskaniu niepodległości nastał okres prosperity dla Żegiestowa. Od spadkobierców zdrój nabyli przedsiębiorcy (przemysłowiec, aptekarz adwokat) i utworzyli Spółkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz