Ład przestrzenny - strona 7

Finanse test

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2247

(...?...) odp.(?) 9.Zadania własne gminy: ład przestrzenny szkolnictwo średnie szkolnictwo podstawowe kataster...

Test z finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1246

(...?...) odp.(?) 9.Zadania własne gminy: ład przestrzenny szkolnictwo średnie szkolnictwo podstawowe kataster...

Test finanse

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1358

ładu przestrzennego dróg gminnych do zadań własnych powiatów nie należą sprawy z zakresu edukacji...

Piłsudski wobec Rosji i Niemiec

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330

zjednoczenia ziem polskich pod autonomią rosyjską. Po upadku caratu, Dmowski modyfikuje swoją myśl ładu...

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

-stan ładu przestrzennego -stan środowiska , w tym jakość zasobow wodnych, wymogi ochrony srodowiska...

Zagospodarowanie przestrrzenne gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

-stan ładu przestrzennego -stan środowiska , w tym jakość zasobow wodnych, wymogi ochrony srodowiska...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

terytorialnej, poprawa jakości infrastruktury, poprawa ładu przestrzennego, polepszenie jakości środowiska...

Finanse gminy - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Zadania własne gminy obejmują sprawy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.): 1) ładu...