Ład przestrzenny - strona 8

Przesłanki uznania wytworu za utwór

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3724

i realizacja zagospodarowania przestrzenie w skali lokalnej czy regionalnej zgodny z wymaganiami ładu...

Koncepcja rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

życia mieszkańców danej gminy, efektywności gospodarowania , ład przestrzenny. Należy sporządzić...

Zakres działania i zadania gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 686

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu...

Karta przestrzeni publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

, Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych organizacji dbających o ład przestrzenny...

Barok - planowanie miast XVII i XVIII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3514

; w miejscach przecięć ulic powstały place. Ciekawostką jeśli chodzi o Polskę jest ład przestrzenny w Nowej...

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

odpowiedzialności za ład przestrzenny i wizualny w mieście, po części ze słabej, na ogół, pozycji Architekta Miasta...

Finanse gminy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Zadania własne gminy obejmują sprawy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.): 1) ładu...