test finanse

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test finanse - strona 1

Fragment notatki:


czy podstawą podatku rolnego od gruntów jest:
wartość użytkowa ziemi
powierzchnia gospodarstwa
wartość ziemi
waloryzacja rolniczej powierzchni produkcyjnej
czy do jednostek budżetowych samorządu terytorialnego nie zaliczamy:
urzędu gminy
urzędu powiatu
przedszkoli
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
do zadań własnych gmin nie należą sprawy: przeciwdziałanie bezrobociu
finansowanie szkolnictwa średniego
ładu przestrzennego
dróg gminnych
do zadań własnych powiatów nie należą sprawy z zakresu edukacji
kultury
katastru
warunków rozwoju gospodarki/gospodarstw
czy dochodami własnymi gminy nie są:
dochody z podatku rozliczanego kartą podatkową
dochody z podatku od spadków i darowizn
dotacje z funduszy celowych
.......... papierów wartościowych
w stosunku do których podatków, władztwa podatkowego nie posiadają powiaty: podatek od spadków i darowizn
podatek VAT
podatek akcyjny - jest taki??, a nie akcyza??
podatek katastralny - chyba gmina, ale tego podatku jeszcze nie ma
czy kapitał początkowy oznacza - to co się odkłada z skłądek na ubezpieczenie * 209
czy algorytm - pewnie o hipotetycznej emeryturze
gwarantem bezpieczeństwa składek wpłacanych do OFE nie jest: pracodawca
KRUS
ZUS
Związek zawodowy
czy udział województwa we wpływach z podatku PIT od osób zamieszkałych na jego terenie wynosi:
1,6%
1%
0,5%
15,9%
jednorazowe odszkodowanie z rolniczego ubezpieczenia społecznego nie przysługuje:
rolnikowi
domownikowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
małżonkowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem
osobie bliskiej ubezpieczonemu rolnikowi, jeżeli uległa ona wypadkowi na terenie gospodarstwa rolniczego, pomagając rolnikowi przy pracy rolniczej i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu
czy za wypadek przy pracy rolniczej uważa się:
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce na terenie gospodarstwa domowego
nagłe zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, które miało związek z wykonywaniem pracy rolniczej i wystąpiło na terenie gospodarstwa rolnego
nagłe zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, które miało związek z wykonywaniem pracy rolniczej i wystąpiło na terenie gospodarstwa sąsiada
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz