Ład przestrzenny - strona 16

Wykład - Pojęcie wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

ma on wprowadzeniu ładu przestrzennego w realizacji zadań państwowych, zapewnić sprawne ich wykonywanie oraz pełne...

Forma państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 833

, województwo; podział ten służyć ma wprowadzeniu ładu przestrzennego w realizacji zadań państwowych, zapewnić...

Odpowiedzi na pytania - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1106

własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg...

Zasoby samorządowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

- utrzymywanie ładu przestrzennego, - gospodarka terenami, - ochrona środowiska, - ochrona środowiska, - drogi...

Wykład 2

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

z turystyką: Ład przestrzenny, gospodarka terenami i ochrona środowiska - związane z przemysłem, turystyką...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

użytkowanie, hodowlę i ochronę lasów. W praktyce przystosowywano ład przestrzenny do eksploatacji dużymi...