Ład przestrzenny - strona 14

Finanse publiczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

użyteczności publicznej -utrzymanie ładu przestrzennego -utrzymanie lokalnego transportu publicznego...

Przestrzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

trwałego Zasady kształtowania polityki przestrzennej: Ład przestrzenny: takie ukształtowanie przestrzeni...

Samorząd regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony...

Ustawy i zasady

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

przestrzennym. Ustawa - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę działań określa: - zasady...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

i bezpieczeństwo publiczne 3) Ład przestrzenny i ekologiczny (plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka...