Finanse publiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - omówienie - strona 1 Finanse publiczne - omówienie - strona 2 Finanse publiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Publiczne Funkcje państwa 1. Zapewnienie efektywności przy niesprawności mechanizmu rynkowego.
2. Zapewnienie sprawiedliwości, równości przy nadmiernej dysproporcji dochodów.
3. Zapewnienie stabilności gospodarki rynkowej przy jej cyklicznym funkcjonowaniu.
Funkcje Finansów Publicznych Funkcja alokacyjna
Alokowanie części zasobów, którymi dysponuje gospodarka poprzez system finansów publicznych na realizację:
-zadań publicznych
-zadań społecznych
Funkcja redystrybucyjna
Funkcja stabilizacyjna
Łagodzenie skutków spadku koniunktury
*Podatki:
-automatyczne stabilizatory koniunktury
-dyskrecjonalne regulowanie poziomu podatków
*Wydatki:
-ogranicznik popytu i inflacji
Funkcja stabilizacyjna
-skłonność do oszczędzania
-skłonność do inwestowania
-poziom stopy procentowej
-poziom bezrobocia
Budżet państwa
Jest funduszem scentralizowanym zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań (funkcji państwa)
↓ Cechy budżetu:
Charakter społeczny budżetu

Budżet jest planem dochodów na z góry ustalony czas

Cechuje go specjalizacja
Proces legislacyjny - kalendarz Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Również wyłącznie Rada Ministrów ma inicjatywę ustawodawczą w odniesieniu do:
-ustawy o prowizorium budżetowym
-zmianie ustawy budżetowej
-ustawie o zaciąganiu długu publicznego
-ustawy o podzielaniu gwarancji finansowych przez państwo
Kalendarz Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt budżetu co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, tj. do 30 września.
Senat ma prawo wprowadzić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od momentu jej przekazania.
Prezydent RP ma obowiązek podpisania ustawy budżetowej w ciągu 7 dni od jej przekazania (nie może zawetować ustawy budżetowej).
Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek orzec zgodność ustawy budżetowej z konstytucji w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez Prezydenta wniosku w tej sprawie.
Prezydent może skrócić kadencję Sejmu, jeśli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu ustawy Sejmowi nie zostanie ona przedłożona Prezydentowi do podpisu. Taką decyzję może podjąć w ciągu 14 dni.


(…)

…. z finansowaniem wydatków publicznych.
*Zachowanie realności świadczeń emerytalno-rentowych może odbywać się poprzez:
-kapitalizację składek
-system repartycyjny
2. Mikroekonomicznej
*Bez względu na sytuację makroekonomiczną, wpłaty składek dają podstawę do roszczeń do FUS o wypłatę emerytur.
-emerytury i renty
-zasiłki chorobowe
-zasiłki wychowawcze
-zasiłki macierzyńskie
Fundusz Pracy
Źródła dochodów FP:
1. Obowiązkowe składki zakładów pracy
2. Dotacje budżetu państwa
3. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
Z FP finansowane są następujące wiązki celów:
-Zasiłki dla bezrobotnych
-Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
-Finansowanie prac interwencyjnych
-Finansowanie robót publicznych
-Udzielanie pożyczek przez powiatowe urzędy pracy bezrobotnym, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą…

-administracja centralna
-sądownictwo
-działalność dyplomatyczna
-kontrola gospodarowania bogactwami naturalnymi
-strategiczne dziedziny gospodarcze
-nauka
-systemy emerytalno-rentowe
-bankowość centralna - kontrola systemu finansowego
Finansowanie realizacji tych zadań odbywa się z budżetu lub funduszy celowych.
Lokalnych Władz Publicznych:
-zaopatrzenie w wodę pitną
-utrzymanie czystości (kanalizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz