Dr Zdzisław Gałaj

note /search

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

PROGNOZOWANIE UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Do prognozowania upadłości przedsiębiorstwa można wykorzystać: 1.Wskaźniki punktowe 2.Wskaźniki oparte na analizie dyskryminacyjnej 3.Wskaźniki wieloimienne oparte na rachunku prawdopodobieństwa Do wskaźników punktowych zalicza się: a) Quick-Test b) M...

Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI O realizacji inwestycji decyduje wiele czynników, np. społeczne, gospodarcze, ekologiczne, polityczne. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji obejmuje porównanie korzyści gospodarczych z nakładami. Korzyści (efekty użytkowe wyrażone przyrost...

Układy kosztów produkcji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Układy kosztów produkcji 1.Układ rodzajowy kosztów określa, jakiego rodzaju koszty proste, czyli obejmujące jednorodne składniki, ponosi przedsiębiorstwo. Koszty w układzie rodzajowym charakteryzują się tym, że obejmują całkowitą sumę kosztów danej kategorii w przedsiębiorstwie, bez względu na t...

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1421

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje: 1.Analizę otoczenia przedsiębiorstwa- dotyczy bieżących i przyszłych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ma na celu rozpoznanie szans, uwzględnienie ryzyka, związanego z otoczeniem oraz określenie na tej podstawie silnych i słaby...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa- wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza ekonomiczna jest to metoda badań związanych z gospodarowaniem w rozbiorze na czynniki i cząstki elementarne we wzajemnym powiązaniu ze sobą oraz ich wpływie na efekt końcowy, którym może ...

Cena produktu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

CENA PRODUKTU Cena to ilość pewnego dobra, najczęściej pieniądza, za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów to dobro nabyć, wejść w posiadanie. Cena może dotyczyć produktu rozumianego jako wyrób (samochód, węgiel) lub usługa ( n...

Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne Wskaźniki techniczno-ekonomiczne, wielkości liczbowe wyrażające różne stosunki i relacje między elementami charakteryzującymi prowadzoną działalność gospodarczą. Mają zastosowanie głównie w sferze planowania oraz sprawozdawczości i oceny działalności po...

Koszty pracy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Koszty pracy Koszty pracy stanowią kategorię ekonomiczną wyrażającą sumę płac i pozapłacowych kosztów związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy, występujących w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa. Do podstawowych mierników kosztów pracy zal...

Podatek dochodowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Podatek dochodowy od osób prawnych- wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1991r, podstawę opodatkowania i wysokość określa wyżej wymieniona ustawa. Podatek jest uzależniony od osiąganego przez przedsiębiorstwo dochodu, musza one na rachunek Urzędu Skarbowego, co miesiąc do 20 d...

Polityka ustalania cen na produkty - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Polityka ustalania cen na produkty Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego. Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębior...