Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje:
1.Analizę otoczenia przedsiębiorstwa- dotyczy bieżących i przyszłych warunków
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ma na celu rozpoznanie szans, uwzględnienie ryzyka,
związanego z otoczeniem oraz określenie na tej podstawie silnych i słabych stron
przedsiębiorstwa( analiza SWOT). Analiza otoczenia przedsiębiorstwa zajmuje się oceną
warunków społeczno-politycznych, oceną przepisów, aktów prawnych, analizą rynku i
analizą konkurencji.
2.Analiza ekonomiczna, obejmuje analizę finansową i techniczno-ekonomiczną przy czym
analiza finansowa polega na wstępnym i rozwiniętej analizie przedsiębiorstwa, RZiS, źródeł
przychodów,
kierunku rozchodów, badaniu czynników kształtujących a także analizę sytuacji badanego
przedsiębiorstwa. Analiza techniczno-ekonomiczna koncentruje się na ocenie poszczególnych
odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a więc ilości i asortymencie
produkowanych wyrobów, metodach ich wytwarzania, wyposażeniu technicznym,
zaopatrzeniu materiałowym, stopniu wykorzystania materiałów i surowców, zatrudnieniu i
wynagradzaniu pracowników, wydajności pracy. Ocenę stopnia wykorzystania
poszczególnych czynników produkcyjnych przeprowadza się w odniesieniu do wpływu na
wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa.
Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie można podzielić według 4 kryteriów:
-przeznaczenie analiz
-czas
-zastosowanie metod badawczych
-szczegółowość wykonania
1.W zależności od przeznaczenia, wyróżnia się analizy zewnętrzne i wewnętrzne.
Analiza zewnętrzna określana jest jako sprawozdanie roczne. Przeznaczona jest dla
właścicieli przedsiębiorstw, inwestorów, banków. Ponadto skierowania jest do kooperantów,
klientów, dostawców, przedstawicieli handlowych. Właściwą funkcją sprawozdania rocznego
obejmującego bilans, RZiS, Cash Flow, sprawozdanie z działalności zarządu, jest
informowanie opinii publicznej o pozycji i rozwoju przedsiębiorstwa w minionym roku
finansowym.
Analiza wewnętrzna uwzględnia potrzeby decyzyjne kierownictwa zarządu i innych szczebli
zarządzania w przedsiębiorstwie i jest ona samooceną. Jest określana jako system sterowania
wynikiem. Obejmuje analizę bilansu, RZiS oraz ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i
czynników ją determinujących, szczególne znaczenie ma analiza WF, rozpatrywana w
aspekcie efektywności gospodarowania, np. w spółce akcyjnej, jaką część zysku
przeznaczamy na inwestycje a jaką na dywidendę.
2.Ze względu na kryterium czasu rozróżnia się:
Analizę retrospektywną która zawiera ocene wyników działań podejmowanych w przeszłości,
bieżąca-operatywna, ma na celu aktualną ocenę przebiegu podjętych decyzji i sygnalizowanie
zainteresowanym komórkom organizacyjnym przedsiębiorstwa o negatywnych skutkach oraz
zakłóceniach w realizacji procesu produkcyjnego i to w takim czasie aby było jeszcze
możliwe dokonanie niezbędnych korekt zapewniających prawidłowy przebieg działalności
Analizę bieżącą
Analizę prospektywną-obejmuje ustalenie i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz